mandag 10. januar 2011

Oppsummering av 1 termin VG3

Første termin har vert en lærerik prosess i forhold til å produsere og redigere film. Jeg har lært veldig mye om denne prosessen, spesielt i forhold til hvor mye tid og arbeid som er nødvendig for å få et opptimalt produkt. Dette var etter min mening et veldig vellykt prosjekt, både fordi vi lærte mye om å produsere film men også fordi det var innteresant og morsomt. Vi har samtidig lært mye om filmens historie, og hva som preger dagens "filmverden".

Vi laget også en kommunikasjonsstrategi for kongsberg videregående skole. Som gikk ut på hvordan kongsbergvideregående fremstår utad, spessielt i forhold til sosiale medier. Den gir en oversikt over hva sosiale medier er, hvordan kongsberg videregående kan ta i bruk sosiale medier på en bedre måte, både i forhold til kommunikasjon mellom lærere og elver, men også til nærmiljøet rundt. Denne strategien la vi frem i et foredrag for rektor, ansvarlig for KVS's hjemmeside og seksjonsleder. Vi ønsket å vise dem hvordan de blant annet kan oppdatere skolens hjemmeside for å nå bedre ut til nærmiljøet rundt, og for å få et høyere seertall på siden.

Spessielt i forhold til kommunikasjonsstrategien har vi lært mye om sosiale medier, og hvilken funksjon og rolle den har i dagens samfunn. Vi har lært at sosiale medier kan i forhold til KVS være med på å styre oppfattningen som nærmiljøet og potensielle søkere har til skolen. Ved å kunne forstå rollen til sosiale medier i samfunnet, er jeg mer oppmerksom på personvern og hvilken påvirkningskraf de har.


Oppsumert har terminen vert lærerrik, og innteresant. Jeg syntes det er possitivt at undervisningen er varriert, og at vi kan være med på å bestemme over hvordan undervisningen skal

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar