mandag 27. september 2010

Dogmefilm- Dancer in the dark

Dogmefilm er en filmepoke under europeisk filmhistorie. Dogmefilm konseptet ble første gang presentert under Cannes filmfestival i 1995. Dette konseptet ble fremført av noen som kalte seg Dogme95. Dette var en gruppe filmressisører fra et danskt kollektiv. Det danske kollektivet ble startet av Lars Von Trier og Thomas Vinterberg. De ønsket å skape en ny filmstil. Dette ble senere en start på en større bølge av filmproduksjoner. Dogme 95 underskrev dermed på et maifest. Dette manifestet avklarte hensikten med filmstilen og reglene som gjaldt for den. Dette var 10 punkter som måtte gjennomføres for at det kunne kalles en dogmefilm. Det ble en slags hovedoppskrift på hvordan filmen skulle produseres og lages.
Punktene var følgende:

1. Filmene må bli gjort på stedet, rekvisitter kan ikke bringes inn (hvis en spessiell rekvisitt er nødvendige for historien, man bruke en lokasjon hvor man kan finne denne rekvisitten).

2. Lyden må bli produsert ved siden av bildene eller motsatt (musikk må ikke bli brukt, hvis det ikke spilles av mens scenen blir filmet).

3.kameraet må være håndholdt (filmingen må ta plass hvor filmen tar plass).

4. Filmen må være i farger. ekstra lys er ikke akseptabelt (hvis det er for lite lys må scenen bli kuttet eller lys må festes til kameraet).

5. Optisk manipulering og bruk av kamerafilter er ikke lov.

6. filmen må ikke inneholde urealistiske handlinger (mord, våpen, ect. må ikke forekomme).

7.fremmedgjøring i tid og rom er forbudt (handlingen foregår her og nå).

8. Sjangerfilmer er ikke akseptabelt

9. Filmformatet må være Academy 35 mm

10. Regissøren må ikke bli kreditert

Den første Dogme filmen ble skapt i mai 1998 og het festen. Etter dette kom det mange filmer som fikk god omtale og kritikker. Filmen festen fikk også jury pris, i Cannes samme år. En annen film som ble laget i denne stilen er Dancer in the dark. Denne filmen er resissert av Lars Von Trier. i filmen kan man tydelig se at de har brukt håndholdt kamera. Filmen er også i farger noe som er et av kravene til at det kan bli godkjent som dogme film. I 2002, 7 år etter åpningen, ble Dogmesekretariatet lagdt ned. Frem til dette var det blitt registrert 31 godkjente dogmefilmer. Dogme er ikke en filmsjanger, men heller en slags stil, hvor filmen produseres på samme måte og etter de samme prinsippene. Denne stilen har blitt det som i dag er vanelig. Dogme stilen har senere blitt brukt til andre film sjangere.


Kildeliste:


Materiale funnet på internett:


film av Dancer in the dark fra youtube


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar