mandag 7. februar 2011

Informasjonskløft, innledning

I denne oppgaven skal vi se nærmere på hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. Dette vil si at jeg skal legge frem ulike forklaringer, årsaker og oppfatninger av temaet. Siden ordet media har et så stort omfang velger jeg å legge hovedfokus på de 4 basismediene, TV, avis, radio og internett. Disse basismediene kommer til å bli brukt som ulike faktorer til å forklare hvorfor problemstillingen vi skal drøfte har oppstått og hvordan det utvikler seg. For å forstå oppgaven korrekt er det viktig å klargjøre den riktige betydningen av de ulike begrepene og ordene. Jeg har valgt å tolke ordet media som massemedium som vil si at det er en kommunikasjonskanal eller delingskanal som gir mulighet til å spre budskap til mange mennesker over et stort område over et kort tidsrom. Diskutere tolker jeg som å argumentere for å imot en sak. Ordet å skape defineres i følge ordbok.no som danne noe nytt, forsterke betyr at du øker virkningen av noe mens motvirke betyr å motarbeide noe som allerede finnes eller noe man vil hindre at skal oppstå. Men først og fremst er det viktig å forklare oppgavens nøkkelord, informasjonskløft. I følge NDLA handler informasjonskløfter i hovedsak noe som oppstår som følge av at innbyggere i et samfunn har forskjellige kunnskaper, og ulik tilgang til informasjon. Allikevel omtales begrepet på ulike måter fordi begrepet ikke er entydig.
Dagens samfunn ses på som et moderne, utviklet og informert samfunn. Dette samfunnet kunne aldri blitt omtalt eller fungert på denne måten om det ikke hadde vert for kunnskap og informasjon. Sammen har vi skapet et moderne samfunn bygget på akkurat dette. Tiltros for at vi har vert sammen om dette, har allikevel informasonskløften vokst. Informasjonskløften er i dag større enn noen sinne. Samtidig har vi mye mer informasjon og den er lettere tilgjengelig for de fleste, skulle ikke dette i utgangpunktet være et godt grunnlag for at den tidligere informasjonskløften skulle bli mindre? Hva er da årsaken til at informasjonskløften kun blir større?

2 kommentarer:

  1. Jeg liker'e! Bra innledning med en grundig innføring i alt teksten skal handle om. Du har forklart alle begrepene, slik at leseren forstår hva det er snakk om. Om jeg skulle utsette noe på det, ville det nok vært at den er litt lang, og at du kanskje kan sløyfe noen av begrepsforklaringene. Men ellers leder teksten frem til problemstillingen på en veldig bra måte!

    SvarSlett
  2. Støtter Tuva her. Jeg liker det siste du skriver. Kanskje kan du løfte det opp helt i begynnelsen, som en kort beskrivelse på situasjonen. Er du sikker på at informasjonskløften eller kløftene kun blir større? Nye skapes og andre blir mindre. Husk at Internett kun er et nettverk av datamaskiner som danner basis for en rekke ulike kommunikasjonstjenester.

    SvarSlett