mandag 21. september 2009

De unges Mediebruk

En undersøkelse utgitt fra Medier i Norden viser at ca en fjerdedel av døgnets timer består av mediebruk, som omfatter ca seks til sju timer om dagen. Vi er inne i en tidsalder hvor mediebruken endrer seg, både på godt og vondt. Mediene gjør at vi får informasjon/budskap på kortest mulig tid. De mest brukte mediene er Avis, Internett, TV, radio, musikk, film, mobil og bøker. I dagens samfunn brukes disse mediene mye mer både av unge å vokse. Vi bruker det i både i skolen og på fritiden. Men det er veldig forskjellig hvilke type medier vi bruker, som til stor grad er avhengig av kjønn og alder. Gutter i ungdomsalderen er mer opptatt av dataspill, mens jenter sitter mest på internettsider som for eksempel blogg og facebook. Vi er inne i en teknologisk tidsalder, hvor mye av kommunikasjonen foregår spesielt via internett. Noe som gjør at det blir mindre vanlig å dra på besøk til hverandre å kommunisere på denne måten. Av denne grunnen er det mange som blir ”nett- venner” mens når de møtes i virkeligheten blir det vanskeligere å kommunisere sammen.
Internett bruken har økt drastisk og hele 84 % av den norske befolkningen har internettilgang. Ungdommer kommuniserer, blogger, spiller, lytter til musikk, oppdaterer seg på ulike emner, finner fagstoff til blant annet skolebruk, leser aviser osv. Mange blir avhengig av for eksempel å sjekke facebook eller spille. Dette gjør at mange av de unges fritid foregår inne isteden for ute i frisk luft. Som er en av de negative sidene ved internettet. Men det er også mange positive. Ungdommer i dag leser i stor grad mye mer aviser, og får dermed meg seg mer som skjer ute i verden og rundt omkring i Norge. Vi har mer fagstoff til å bruke til skole oppgaver og får dermed mer kunnskap om de ulike emnene. Internett bruken kommer til å fortsette å øke, og i fremtiden er det ikke sikkert avisene kommer i papirutgave?
De unge sies å regjere over mediebruken. Grunnen til dette er fordi de har vokst opp i det moderne medielivet. De vet bedre enn alle andre hvordan de forskjellige teknologiske mediene fungerer og hvordan de skal brukes. Mens de eldre som ikke er vant til disse nye mediene, trenger opplæring og hjelp for å få det til.
Denne utviklingen er både positiv og negativ syntes jeg, og det er vanskelig og bestemme seg for en av delene. Dette er fordi det er gode argument både for og mot. Men etter min menging syntes jeg kanskje mediebruken tar litt av. Manges mediebruk går utover deres egen helse, og det synd at det er mange som ikke klarer å kommunisere utenfor mediene. Jeg syntes derfor at mange ungdommer nå til dags er late. De burde komme seg ut og være aktive og sosiale utenfor meide bruken!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar